Vigtig at vide

Læs vores FAQ herunder med ofte stillede spørgsmål

Nej. Factoring betyder i udgangspunktet, at du outsourcer din debitoradministration og belåner hele debitormassen for at frigøre likviditet. Det vil sige at du belåner alle dine kunder mod et bestemt beløb. Et factoringselskab vil typisk både kræve pant og en sikringskonto, hvor du skal have et stort beløb stående som sikkerhed for aftalen med factoring-virksomheden. I udgangspunktet bliver dine fakturaer belånt med op til 80 %, men der er visse begrænsninger i forbindelse med en factoring-aftale, der gør, at du får noget mindre udbetalt. Vælger du fakturakøb får du hele beløbet udbetalt med det samme, på nær et lille gebyr for håndteringen af transaktionen og kreditrisikoen overgår til os. Vi har heller ikke et omsætningskrav, som factoring-virksomhederne har, så du kan vælge blot at sælge en enkelt faktura, hvis det er det, du har brug for.

Så snart du udsteder en faktura, har du principielt allerede de penge, kunden skylder dig. De er blot ikke gået ind på din konto endnu. Du kan vælge at bruge fakturakøb som et supplement til din almindelige virksomhedsprocedure, eller som et alternativ til at forøge kassekreditten. Det er sådan set op til dig. Du sparer naturligvis på renterne, hvis du vælger fakturakøb.

Ja. Med den ene krølle, at vi beder din bank om pantfrafald på den pågældende faktura, når vi skal overføre penge til din driftskonto i den bank, som har virksomhedspantet.

Det er ikke usædvanligt, at selv store kreditværdige kunder misser en forfaldsdato. Swift-Factoring er ikke et inkassofirma og det er derfor dit eget ansvar at finde ud af, hvad status er på en forsinket betaling, ligesom det er dit ansvar at rykke kunden for betaling. Du vil blive opkrævet almindelig morarente, hvis dine kunders betaling ikke forfalder rettidigt. Hvis kunden ikke betaler inden for 30 efter forfaldsdato, er du som sælger forpligtet til at købe fakturaen tilbage fra os.

Du kan stadig godt sælge din faktura til os, hvorefter vi kontakter kunden og informerer vedkommende om, at vi nu ejer fakturaen. Herfra er proceduren den samme, som hvis du havde solgt os fakturaen inden, den blev sendt.

Det er lovpligtigt i Danmark (og Skandinavien) at underrette kunden om et evt. fakturasalg. Din kunde får en meddelelse om, at du som kreditor har overdraget kundens fordring (faktura) til en anden - også kaldet denuntiation. Når du er blevet godkendt af os som sælger, giver du os en fuldmagt til at meddele din kunde om, at betalingen af den relevante faktura skal ske direkte til os.

Det er op til dig, hvilke fakturaer du vælger at sælge. Når vi har modtaget din faktura og en bekræftelse fra din kunde om, at du har leveret den ydelse, fakturaen omhandler, sørger vi for at overføre det beløb, vi har aftalt til dig. Du har pengene til rådighed inden for 24-48 timer.

Vi bestræber os på, at du har dine penge i hænde inden for 24 timer. I nogle tilfælde kan der gå op mod 48 timer, og vi holder dig selvfølgelig orienteret om evt. forsinkelser i udbetalingen.