Persondatapolitik

Følgende persondatapolitik er pr. 10. september 2019 gældende hos Swift Factoring ApS.

Indledning

Dette dokument om registrering og behandling af personoplysninger (herefter benævnt Politikken) beskriver, hvordan Swift Factoring ApS, CVR-nr. 37 61 92 99, (herefter benævnt Swift Factoring) som dataansvarlig registrerer personoplysninger om dig som bruger når du tilmelder dig på Swift Factorings hjemmeside og/eller ansøger om at blive bruger af Swift Factoring hovedydelser (herefter benævnt Produktet). Når du afgiver dine personoplysninger til Swift Factoring, giver du udtrykkeligt samtykke til, at denne Politik finder anvendelse.

Hvilke personoplysninger indsamler Swift Factoring og til hvilke formål?

Brugere af Swift Factorings Produkt/Ydelse giver samtykke til at Swift Factoring til brug for oprettelse af din virksomhed og/eller oprettelse af fakturasælger, registrerer personoplysninger om dig, herunder e-mailadresse, navn, adresse, telefonnummer og bankkonto-info, denne opremsning af oplysninger er ikke udtømmende. (herefter benævnt som Kundedata).

Hvad er grundlaget for Swift Factorings behandling?

Registrering af dine Kundedata er nødvendig for at Swift Factoring kan udføre Swift Factoring hovedydelse, samt opfylde gældende lovkrav Swift Factoring som virksomhed er underlagt, det vil sige i relation til erhvervsmæssig virksomhed. Swift Factoring er underlagt Hvidvaskloven, hvilket stiller særlige krav til opbevaring af persondata for Swift Factorings kunder.

Videregiver Swift Factoring dine personoplysninger til andre?

Swift Factoring videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du som bruger har givet udtrykkeligt samtykke til det.

Swift Factoring anvender eksterne virksomheder som leverandører for at kunne levere Swift Factorings hovedydelse bedst muligt. Eksterne leverandører kaldes i nogle tilfælde databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til Swift Factoring. Swift Factoring databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter Swift Factorings instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Hvor længe opbevarer Swift Factoring dine personoplysninger?

Swift Factoring beholder dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med data omfattet af Hvidvaskloven.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Nedenstående rettigheder er som udgangspunkt gældende for dig som registreret, men kan begrænses af anden lovgivning jævnfør artikel 23 i databeskyttelsesforordningen. Jævnfør databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3 vil der være undtagelser hvor retten til at blive slettet er begrænset, for eksempel såfremt en yderligere opbevaring af oplysningerne er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse. Dette vil være tilfældet efter Hvidvasklovens paragraf 30, stk. 2

Dine rettigheder omfatter følgende:

  1. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Swift Factoring behandler om dig, med hvilke formål Swift Factoring behandler oplysningerne, og om Swift Factoring videregiver personoplysningerne til andre.
  2. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
  3. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
  4. Du har ret til at få flyttet dine personoplysninger.
  5. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at Swift Factoring kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
  6. Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til Swift Factoring, for så vidt angår de personoplysninger, som Swift Factoring har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi Swift Factoring skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.
  7. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod Swift Factorings behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
  8. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, med undtagelse af dette er i strid mod Swift Factorings overholdelse af Hvidvaskloven.

Kontakt info@swift-factoring.com såfremt du ønsker at undersøge muligheden for at gøre brug af dine rettigheder, eller såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik.

Såfremt du ønsker at klage over Swift Factorings behandling af dine data, bedes du rette henvendelse til info@swift-factoring.com eller alternativt kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)